Prohlášení o soukromí

www.crimortara.com se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web www.crimortara.com a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu www.crimortara.com souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

www.crimortara.com shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. www.crimortara.com také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na www.crimortara.com automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou www.crimortara.com využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu www.crimortara.com.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu www.crimortara.com, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: www.crimortara.com nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

www.crimortara.com doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na www.crimortara.com. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. www.crimortara.com nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo www.crimortara.com a rodinu webů www.crimortara.com.

Použití osobních informací

www.crimortara.com shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu www.crimortara.com a k poskytování služeb, o které jste požádali. www.crimortara.com také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z www.crimortara.com a jeho přidružených částí. www.crimortara.com vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. www.crimortara.com neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. www.crimortara.com Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc www.crimortara.com může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb www.crimortara.com a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

www.crimortara.com nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

www.crimortara.com udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu www.crimortara.com za účelem zjištění, jaké služby www.crimortara.com jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům www.crimortara.com, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web www.crimortara.com prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící www.crimortara.com nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku www.crimortara.com a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů www.crimortara.com nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web www.crimortara.com používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky www.crimortara.com nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti www.crimortara.com, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb www.crimortara.com nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

www.crimortara.com zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. www.crimortara.com uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

www.crimortara.com vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se www.crimortara.com nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte www.crimortara.com na adrese fox70@crimortara.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.